Intark er et lite interiørarkitektkontor i Drammen.

Vi tar oppdrag over hele Skandinavia og jobber innen bolig, kontor, hotell, restaurant og butikk.

 
 

PRIVAT

BEDRIFT

Intark har gjennom 10 års erfaring med prosjektering av privatboliger opparbeidet bred kompetanse på feltet og et nettverk av samarbeidspartnere som gjør leveransen komplett.

 

En god planløsning sørger for nok plass til alle funksjoner dere har behov for, med en gjennomtenkt plassering av funksjonene i forhold til hverandre. Gode materialvalg sikrer at resultatet holder seg bra over tid, og det lønner seg å investere i kvalitet og et tidløst design der det er omfattende å gjøre utskiftninger senere. Riktig belysning er avgjørende for en funksjonell bolig med en behagelig atmosfære.  Møbler bør velges med utgangspunkt i hvordan man ønsker å bruke rommene - valg av møbler er gjerne et uttrykk for personlig stil, men møblene skal først og fremst oppfylle en funksjon.

 

Vi lager alle typer byggetegninger og belysningsplaner for håndverkere, og kan også levere håndverkstjenester. Omfatter prosjektet ombygging, tilbygg eller fasadeendring kan vi stå for utarbeidelse av tegnings-grunnlag til byggesøknad. Gjennom vårt nettverk av leverandører på belysning og møbler, kan vi skaffe rabatter til våre prosjekter som kunden nyter godt av.

Utgangspunktet for enhver investering i egen bedrift er økt lønnsomhet. Dette kan skapes enten i form av økt trivsel og effektivitet blant de ansatte, eller ved å tiltrekke seg en større kundemasse og skape mersalg. Våre omgivelser påvirker oss psykologisk, og hvordan ditt lokale fremstår er derfor en viktig del av totalopplevelsen for en potensiell kunde.

 

Kontoret som fremstår profesjonelt og vekker tillit hos kunden, samtidig som de ansattes trivsel ivaretas gjennom ergonomisk arbeidsplassutforming, riktig belysning og god akustikk.

Hotellet som begeistrer og gir gjesten en opplevelse av at det er lagt omsorg i omgivelsene for at du skal trives her.

Restauranten som med sin egenart skiller seg ut fra alle konkurrentene, hvor interiøret spiller på lag med de gastronomiske nytelsene og innfrir gjestens forventning om en totalopplevelse.

Butikken som tar opp kampen med netthandelen gjennom styrket merkevare og tydelig vareeksponering.

 

Intark tilbyr alt fra konseptutvikling til detaljprosjektering og håndverkstjenester. Vi har også godt samarbeid med leverandører av møbler og belysning med fokus på kvalitet og brukervennlighet. 

 

Intark AS ble opprettet i 2014. Kontoret ledes av interiørarkitekt mnil Ine Elisabeth Bangås. Hun er utdannet med mastergrad i interiørarkitektur fra Kunsthøgskolen i Oslo, og var en av gründerne bak selskapet Dis. interiørarkitekter mnil AS. Ine har tidligere gjennomført prosjekter for blant andre Utenriksdepartementet, Scandic Hotels, Mentor Medier og Handelshøyskolen BI. Noen av bildene på nettsiden viser prosjekter gjennomført i tiden hos Dis.

 

Klikk her for å se hele porteføljen til Ine.

HVA GJØR VI?

- Befaring

- Kartlegging / behovsanalyse

- Oppmåling og registrering

- Konseptutvikling

- Plantegning

- Møbleringsplan

- Belysningsplan

- Skjemategning, snitt og oppriss

- Fasadetegning, utomhusplan og situasjonskart

- 3D visualisering

- Farge- og materialvalg

- Valg av møbler og belysning

- Møbeldesign / spesialtilpasset innredning

- Arbeidstegninger

- Romskjema

- Innkjøpsliste

- Anbudsunderlag

- Tilbudsinnhenting / forhandlinger med leverandører

- Bestilling og innkjøp

- Oppfølging av entreprenør og leverandører

- Innredning av nybygg

- Ombygging / rehabilitering

- Rådgivning

HVORDAN JOBBER VI?

Fase 1

Befaring eller innhenting av digitalt underlag med kartlegging av behov og ønskede funksjoner. Tilbudsutforming og avtale. Oppmåling og registrering av eventuell eksisterende bygningsmasse. Skisseprosjekt med konsept, består vanligvis av møbleringsplan og overordnet farge- og materialpalett. I mange tilfeller vil det være aktuelt med en 3D-skisse.

Fase 2

Videreutvikling og detaljprosjektering av valgt løsning. Valg av materialer og farger med eventuelle utprøvinger. Belysningsplan og valg av belysning. Valg av løst inventar og detaljering av spesialtilpasset innredning. Romskjema, arbeidstegninger og innkjøpsliste utarbeides. Denne fasen forutsetter fortløpende avklaringer, og består ofte av et tett samarbeid med oppdragsgiver.

 

Fase 3

Innhenting av tilbud fra entreprenør og leverandører av løst inventar. Oppfølging av bestillinger og arbeider på byggeplass. Oppdragsgiver kan velge hvor involvert interiørarkitekten skal være i denne fasen.

 

Vår virksomhet drives fra Gummifabrikken - et særdeles hyggelig og kreativt kontorfelleskap i 2. etasje på Brodahls Gummivarefabrik i Drammen. Her finnes spisskompetanse som kan komplettere vår leveranse i større prosjekter: arkitekter, fotografer, illustratører, tekstforfattere, grafiske designere og mange fler.

Intark AS

Org.nr. 814008452

A: Grønland 57, 3045 Drammen

E: post@intark.no

Ine Elisabeth Bangås

Daglig leder og interiørarkitekt mnil

E: ine@intark.no

T: +47 45290932

Ring oss eller send en e-post med en kort redegjørelse for hva dere ønsker hjelp til. Vi avtaler en befaring hvor vi går gjennom hvilke ønsker og behov dere har, slik at vi kan kartlegge omfanget og de økonomiske rammene rundt prosjektet.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

Intark AS

Grønland 57 

3045 Drammen

E: post@intark.no

T: +47 45290932

Org.nr. NO 814 008 452 MVA

Personvern på intark.no

Medlem av

@2020 by Intark AS

Facebook

Instagram

Prosjekter

Tjenester

Om oss

Kontakt