top of page

Tjenester

Er du privatkunde? Klikk her.

Er du bedriftskunde? Klikk her.

EKSEMPEL PÅ TJENESTER

 

- Befaring

- Behovsanalyse

- Oppmåling

- Konseptskisse

- Planløsning

- Møbleringsplan

- Belysningsplan

- Skjemategninger

- 3D visualiseringer

- Farge- og materialforslag

- Møbler og belysningsforslag

- Møbeldesign / skreddersydd innredning

- Arbeidstegninger (fargeplaner, el-planer o.l.)

- Romskjemaer

- Innkjøpslister

- Anbudsunderlag

- Tilbudsinnhenting / forhandlinger med leverandører

- Bestillinger og innkjøp

- Oppfølging av entreprenør og leverandører

- Innredning av nybygg

- Ombygging / rehabilitering

- Rådgivning

Listen er ikke utfyllende og tjenestene tilpasses hvert enkelt prosjekt og kundens ønsker. 

bottom of page