top of page

Tjenester

PRIVAT

 

Hvordan tenker vi?

Vårt mål er å se muligheter i deres bolig som dere ikke ser selv, og hjelpe dere å oppnå boligens fulle potensiale, med respekt for deres individuelle stil og estetiske preferanser. 

 

En god planløsning sørger for nok plass til alle funksjoner dere har behov for, med en gjennomtenkt plassering av funksjoner i forhold til hverandre. Gode materialvalg sikrer at resultatet holder seg bra over tid, og det lønner seg å investere i kvalitet og et tidløst design der det er omfattende og kostbart å gjøre utskiftninger senere. Riktig belysning er avgjørende for en funksjonell bolig med en behagelig atmosfære.  Møbler bør velges med utgangspunkt i hvordan man ønsker å bruke rommene - valg av møbler er gjerne et uttrykk for personlig stil, men møblene skal også oppfylle en funksjon.

 

Vi lager alle typer arbeidstegninger og planer til håndverkere. Ofte tegner vi skreddersydde innredninger til prosjekter, hvor vi lager målsatte tegninger som møbelsnekker kan jobbe etter. 

Hvordan går vi frem?

Når dere ta kontakt med oss lager vi en skreddersydd plan for gjennomføring av prosjektet.

Ofte starter vi med en befaring, men i mindre prosjekter, eller prosjekter som ligger langt unna, kan vi samle underlag digitalt. Vi utarbeider et tilbud basert på mottatt underlag eller befaring før vi går i gang med prosjektet. Første fase består ofte av en tidlig konseptskisse, som skal sikre at vi har oppfattet behovene deres og funnet en stilretning dere liker før det påløper mange timer.  Videre består et skisseprosjekt i første fase ofte av ett eller flere forslag til ny planløsning/møbleringsplan, 3D-skisser og overordnede forslag til materialer, farger og produkter i form av et moodboard. 

Neste fase handler om videreutvikling og detaljprosjektering av valgt løsning. Her blir materialer, farger og produkter valgt i en prosess som ofte innebærer fortløpende avklaringer med kunde. Skredderydd innredning blir detaljert og oversendt til møbelsnekker for prising. Det utarbeides også belysningsplaner og endelig valg av belysning, og ved behov gjøres dette i samarbeid med en lysdesigner. Arbeidstegninger og eventuelle romskjema og skjemategninger utarbeides. 

Siste fase omhandler oppfølging av leveranser og byggearbeider, frem til leveransen er komplett.

Hva koster det?

Veiledende timepris i 2024 er kr 1.650,- inkl mva.

bottom of page