top of page

Tjenester

BEDRIFT

 

Hvordan tenker vi?

Utgangspunktet for enhver investering i egen bedrift er økt lønnsomhet. Dette kan skapes i form av økt trivsel og effektivitet blant de ansatte, eller ved å tiltrekke seg en større kundemasse og skape mersalg. Våre omgivelser påvirker oss psykologisk, og hvordan ditt lokale fremstår er derfor en viktig del av totalopplevelsen for en potensiell kunde, såvel som dine ansatte.

 

Kontoret som fremstår profesjonelt og vekker tillit hos kunden, samtidig som de ansattes trivsel ivaretas gjennom ergonomisk arbeidsplassutforming, riktig belysning og god akustikk. Hotellet som begeistrer og gir gjesten en opplevelse av at det er lagt omsorg i omgivelsene for at du skal trives her. Restauranten som med sin egenart skiller seg ut fra alle konkurrentene, hvor interiøret spiller på lag med de gastronomiske nytelsene og innfrir gjestens forventning om en totalopplevelse. Butikken som tar opp kampen med netthandelen gjennom styrket merkevare og tydelig vareeksponering.

Intark tilbyr alt fra mulighetsstudier og konseptutvikling til detaljprosjektering og oppfølging av byggearbeid og leveranser - fra liten til stor skala.

 

Driver du med eiendomsutvikling og har potensielle leietakere kan vi være behjelpelige med å illustrere mulige tilpasninger i form av ny arealdisponering/møbleringsplan og en enkel konseptskisse. I større prosjekter produserer vi alt underlag av nødvendige tegninger og beskrivelser for gjennomføring, og har også et nettverk av leverandører på møbler, belysning og skreddersydd innredning som vi kan ta med inn i prosjektet.

Hvordan går vi frem?

Når dere ta kontakt med oss lager vi en skreddersydd plan for gjennomføring av prosjektet.

Ofte starter vi med en befaring, men i mindre prosjekter, eller prosjekter som ligger langt unna, kan vi samle underlag digitalt. Vi utarbeider et tilbud basert på mottatt underlag eller befaring før vi går i gang med prosjektet. Første fase består ofte av en tidlig konseptskisse, som skal sikre at vi har oppfattet behovene deres og funnet en stilretning dere liker før det påløper mange timer.  Videre består et skisseprosjekt i første fase ofte av ett eller flere forslag til ny planløsning/møbleringsplan, 3D-skisser og overordnede forslag til materialer, farger og produkter i form av et moodboard. 

Neste fase handler om videreutvikling og detaljprosjektering av valgt løsning. Her blir materialer, farger og produkter valgt i en prosess som ofte innebærer fortløpende avklaringer med kunde. Skredderydd innredning blir detaljert og oversendt til møbelsnekker for prising. Det utarbeides også belysningsplaner og endelig valg av belysning, og ved behov gjøres dette i samarbeid med en lysdesigner. Arbeidstegninger og eventuelle romskjema og skjemategninger utarbeides. 

Siste fase omhandler oppfølging av leveranser og byggearbeider, frem til leveransen er komplett.

Hva koster det?

Veiledende timepris i 2024 er kr 1.350,- eks mva.

bottom of page